ព័ត៌មាន រាយការណ៍

លោក ទេស វិបុល ប្រធានសមាគមសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា៖

លោក ទេស វិបុល
ប្រធានសមាគមសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា៖

បាននឹងកំពុងទំនាក់ទំនងសុំការយោគយល់អធ្យាស្រ័យពី ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមត្ថកិច្ចជំនាញពាក់ព័ន្ធ ក្នុងខេត្តព្រះវិហារ ដើម្បីជួយបងប្អូនអ្នកកាសែត ៨រូប ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពីបទ ថា៖កំហែងយកប្រាក់។

គួរបញ្ជាក់ថា៖លោកលោក ទេស វិបុល ប្រធានសមាគមសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា៖ តែកតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់បងប្អូន អ្នកសារព័ត៌មាន ដែលជួបទុក្ខលំបាក គ្រប់បែបយ៉ាង មិនថា៖ កូនចៅ ក្នុងសមាគមសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា ឫក្រៅសមាគមនោះឡើយ។

ចុងក្រោយលោកសូមសុំណូមពរដល់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ មេត្តាជួយយោគយល់ ដល់បងប្អូនកូនចៅ អ្នកសារព័ត៌មាន ការសែតផងទាន។

ហើយបងប្អូនកូនចៅ អ្នកសារព័ត៌មាន ការសែត ទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់ នៅវិជ្ជាជីវៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវផង។

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *